Երթեվեկության հաճախականությունը

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
Գնացքների երթևեկության միջակայքերը
Գնացքների երթևեկության սկիզբ՝  700-ից, ավարտ՝ 2300:

 

 

N Ժամանակահատվածը Երթևեկության միջակայքը (րոպե)
1. 700 – 800 730
2. 800 – 820 630
3. 820 – 915 430 ÷ 500
4. 915 – 1800 630
5. 1800 – 1840 700
6. 1840 – 1920 800
7. 1920 – 2115 900
8. 2115 – 2200 1000
9. 2200 – 2300 1030